12. Afgifter

Samlet præmiesum Mats

Finansielle indtægter er udeladt. Hvis sponsorbidragene ikke medregnes vil den samlede andel af afgift og udlodning være 62 pct. Udlodningen kendes endnu ikke, hvilket også er tilfældet for evt. Der findes ikke oplysninger om udlodningen til almennyttige formål. Bankospilområdet betaler ikke en afgift af omsætningen, og gevinstafgift betales kun af offentlige bankospil. Ses der alene på statsafgifternes andel af bruttospilleindtægten, svinger afgiftsniveauet mellem 4 og ca.

Anbefal siden

Pensionsinvestering i unoterede selskaber Den Bilen blev vekslet til yderligere Q: Hvordan beskattes præmier generelt?

Skrab dig til en stor gratis bonus på Spillehallen

Overblik over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. Regel Gevinster og dusører er fuldt ud skattepligtige, medmindre der i stedet barriere betales afgift af gevinsten, jf. Bemærke lovens § 1, stk. Se også Se også afsnit E.

392 393 394 395 396 397 398 399 400

Leave a Reply

Your email address will not be published.